Ekonomika(obchodní společnosti,trh)

23. května 2008 v 17:49 | kubajzlik

4.OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI:

A)OSOBNÍ: řídí ji samy zakladatelé
a všichni nebo někteří společníci ručí za závazky společnosti neome
zeně - celým svým majetkem1)veřejná obchodní společnost: Alexo
dvou osob, které podnikají pod společným obchodním jménem mo
hou ji založit jak fyzické, tak právnické osoby /statutární orgán/za
kládá se uzavřením společenské smlouvy /návrh na zápis společnos
ti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci/, která musí o
bsahovat obchodní jméno, sídlo společnosti, předmět podnikání a
osoby zakladatelů. Ručení: společníci ručí společně a nerozdílně vešk
erým svým majetkem.Jednání jménem společnosti: může jednat k
aždý společník, každý má také právo společnost řídit.Rozdělování zis
ku: mezi společníky rovným dílem.Zdroj kapitálu: vklady společ
níků a zisk společnosti - společnost může získat i cizí kapitál.zrušení s
polečnosti: rozhodnutím soudu, zánikem práv.osoby,úmrtím společ
níka.2)Komanditní společnost: vzniká spojením alespoň dvou osob
komplementář a komanditista, na základě společenské smlouvy. Zdr
oj kapitálu: vklady společníků - ve společenské smlouvě musí být u
vedena výše vkladu komanditistů. Ručení: komplementáři - společn
íci - ručí za závazky celým svým majetkem /i osobním/komanditisté -
za závazky ručí jen do výše nesplaceného vkladu, určeného spo
lečenskou smlouvou - min. 5.000 Kč.Rozdělování zisku: polovi
na zisku připadá komplementářům, polovina komanditistům.Zrušení sp
olečnosti: rozhodnutím soudu, zánikem právnic.osoby,úmrtím fyz.společníka.
B)KAPITÁLOVÉ: řídí ji představenstvo nebo statutární orgán, společ
níci neručí za závazky společnosti nebo je jejich ručení omezeno určitým způsobem.1)S.R.O: kapitálová společnost založit ji může 1 - 50 účastníků. založí-li ji jedna osoba, vzniká zakladatelská listina, která musí mít formu notářského zápisu - celý vklad společníka musí být splacen před zápisem do obchodního rejstříku. Ručení: společnost ručí celým svým majetkem - jednotlivý společníci do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku Zdroj kapitálu: vklady společníků, kterých může být nejvýše padesát - dohromady musí činit nejméně 200.000 korun - vklady společníků tvoří základní jmění společnosti rezervní fond musí činit minimálně 10 % základního jmění společnosti. Rozdělování zisku: podle výše vkladů jednotlivých společníků. Kompetence řízení: nejvyšším orgánem je valná hromada:schvaluje stanovy a jejich změnyrozhoduje o změně společenské smlouvy o zvýšení či snížení základního jmění jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů…Statutární orgánem a řídícím orgánem společnosti je jeden nebo několik jednatelů /nemůže být členem dozorčí rady/Kontrolní orgán: je jím dozorčí rada - min. 3 členy - dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví.2)Akciová společnost: nejrozšířenější forma podnikání - užití pro podnikání ve velkých podnicích.je jí společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě.zakládá-li ji jedna osoba, právnická,podepisuje zakladatelskou listinu zakládá-li jí více osob, uzavřou zakladatelskou smlouvu součástí obou listin je návrh stanov společnosti založení společnosti se může uskutečnit dvěma způsoby:bez upisování akcií: forma méně obvyklá - samy zakladatelé si koupí své akcie - zůstanou uvnitř podnikuna základě výzvy k upisování akcií: veřejná nabídka - vydává a nabízí své akcie na prodej mezi obyvatelstvo.výzva k upisování akcií se musí zveřejnit; v každém místě, kde upisování akcií probíhá, musí být k nahlédnutí návrh stanov společnosti.upisovatel je povinen splatit aspoň 10% hodnoty akcie ihned při upisování.zakladatelé jsou pak povinni svolat ustavující valnou hromadu do 60 dne ode dne skončení upisování akcií - rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy společnosti a volí orgány společnosti.Zdroj kapitálu: základní jmění tvoří jmenovitá hodnota emitovaných akciíhodnota základního jmění musí být minimálně 2 miliony korun společnost je povinna zřídit rezervní fond ve výši minimálně 20% základního jmění = 200.000 - každý rok se zvyšuje přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku až do doby, kdy dosáhne minimální výše nebo výše určené stanovamiKompetence řízení: vrcholným orgánem je valná hromada /majitelé akciích/ která rozhoduje o:změně stanov,zvýšení nebo snížení základního jmění,volbě a odvolání členů představenstva,volbě a odvolávání členů dozorčí rady,schválení roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku,zrušení společnosti.Výkonný orgán = představenstvo. členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.Kontrolní orgán = dozorčí rada - její zřízení je povinné

5.Setkává se zde nabídka s poptávkou a vytváří se zde ceny výrobků a služeb. Trh chápeme:

a) prostorově - setkává se zde nabídka s poptávkou za přímé účasti kupujícího a prodávajícího
b) funkční - setkává se zde nabídka s poptávkou a nemusí za účasti kupujícího a prodávajícího
Nabídka
Je to množství, které chce výrobce prodat¨na trhu za určitou cenu.
Druhy nabídky- dílčí nabídka- nabídka jediného výrobku od více výrobců
- individuální - od jednoho výrobce
- agregátní - souhrnná nabídka za určité období
Determinant nabídky
 1. cena
 2. výrobní náklady
 3. cena substitutu
 4. specifické požadavky
Poptávka
Je to množství zboží, které chce kupující koupit za nejpřijatelnější cenu.
Úrovně poptávky
 1. dílčí poptávka
 2. individuální
 3. agregátní
Determinanty poptávky
 1. cena
 2. výše důchodu
 3. velikost trhu
 4. specifické okolnosti
 5. souhrn subjektivních faktoru - vliv reklamy, tradice, gastronomie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ZdenekH ZdenekH | E-mail | 17. ledna 2017 v 16:56 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na kubajzlik.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

2 PeterFrots PeterFrots | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 4:03 | Reagovat

“Adoro viaggiare in Segway”. Il modo migliore per cadere in amore con Verona in nessun tempo!
Quando si dispone di un breve tempo a coprire una citta, questo e un ottimo modo per farlo. Mi e piaciuto molto il nostro tour e guida. L'audio e stato un po' difficile, ma la guida li ha tenuti lavorando. Quando il suo caldo, questo e un ottimo modo per andare in giro e stare un po' fredda. Verona e una citta facile accesso per segway intorno. Abbiamo visto tutti i principali siti e ci hanno dato una buona sensazione per il layout della citta. Siamo stati in grado di tornare a pochi posti il giorno successivo per un po' di tempo.

https://www.regiondo.it/segway-historic-tour-in-verona

<b>Book Now</b> ''' http://segwayverona.com/

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=2202759fc95947e409b3435a7ae87161&preview=true&lang=it

3 VffgAcous VffgAcous | E-mail | Web | Včera v 8:52 | Reagovat

cialis for daily use
<a href="http://cialisivndh.com/">buy cialis</a>
cialis brand
<a href=http://cialisivndh.com/>cheap cialis</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama