Ekonomika(kupní smlouvy)

23. května 2008 v 17:48 | kubajzlik
3,Kupní smlouvy
- jednání mezi dodavateli a odběrateli a uzavírání kupních smluv je upraveno právními normami a jsou pro obě strany závazné
- kupní smlouvy se mohou uzavírat podle:
1)Obchodního zákoníku
2)Občanského zákoníku
Vznik, změna a zánik smlouvy
Vznik smlouvy:
-smlouva vzniká tehdy, jsou-li formulovány: obsah a náležitosti smlouvy
1)přijetím návrhu mezi stranami
2)doručením na adresu
3)chování - plnění podle smlouvy
Změna smlouvy:
-pokud to lze a není to proti právním předpisům, mohou se obě strany domluvit
- změně (jiné množství, jiný termín, cena, barva….), smlouva se plní, ale nezaniká
Zánik smlouvy:
-k zániku smlouvy může dojít:
-splněním smlouvy - závazek je splněn a je nahrazen novým (ale nemusí)
dohodou stran
-odstoupením od smlouvy - odstupuje jedna strana (neplnění)
-uplynutím doby - zanikají jen ty smlouvy, které nebyly v souladu s právními předpisy včas splněny
3,Druhy odpovědností:
1. Odpovědnost za prodlení
2. Odpovědnost za škody
3. Odpovědnost za vady
1. Odpovědnost za prodlení
- smlouva nebyla včas splněna
- může nastat z obou stran:
ze strany prodávajícího např.: nedodání zboží
ze strany kupujícího např.: nezaplacení
- poškozená strana může požadovat:
a) penále
b) náhradu škody
c) odstoupení od smlouvy
2. Odpovědnost za škody
- musí se prokázat, že došlo u druhé strany ke škodě (majetkové újmě)
- škodu lze nahradit pouze penězi, nebo uvedením do původního stavu
3. Odpovědnost za vady
- vady rozeznáváme na:
a)PRÁVNÍ - porušení práv třetí osoby (porušení ochranných práv)
b) FAKTICKÉ - jsou vady skutečné (nesprávný druh, jiné množství, vady
v dokladech…)
- faktické vady se dále dělí se na vady:
1)zjevné - viditelné (jiné množství, barva, chybná funkce, povrchová vada….)
2)skryté- projeví se až užíváním
- nároky:finanční náhrada, výměna zboží, oprava
Písemný styk při uzavírání a plnění kupních smluv
- písemný styk při uzavírání a plnění kupních smluv je velice důležitý
- patří sem:
· POPTÁVKA
· NABÍDKA
· OBJEDNÁVKA
· DODÁVKA
1. POPTÁVKA
dotaz na možnost a podmínky prodeje
určitého výrobku (služby)
- před uzavřením kupní smlouvy je třeba si vyjasnit tyto otázky:
1)co se má koupit
2) kolik se toho má koupit
-3)kdy se má koupit
- o možnostech nákupu a o svých obchodních partnerech musíme získat informace:
1. Informace o obchodních partnerech již existujících
jsou to data o obchodním partnerovi, o jeho výrobcích a jeho podmínkách
je důležité tyto informace stále aktualizovat
2. Informace o nových obchodních partnerech
- zjišťují se poptávkou
- rozeznáváme dva druhy:
a) Obecná poptávka
b) Speciální poptávka - konkrétní informace (cena, tvar, dodací lhůta, servis….)
Poptávka se může uskutečnit:
ústně - přímý rozhovor, telefon…
písemně - musí obsahovat přesné informace o druhu, jakosti, ceně,
dodacích podmínkách
!!! muže mít i podobu krátkého dopisu, nebo předtisku
2.NABÍDKA
informace o nabízeném zboží nebo službě
-je to dopis adresovaný zájemci, kde se nabízí zboží nebo služba
- musí být úplná a přesná - popisuje podrobněji nabízené zboží nebo službu
- máme 2 druhy:
a) nabídka vyžádaná (konkrétní) - odpověď na poptávku
b) nabídka nevyžádaná - nezávazná např.: inzeráty, propagační letáky, katalogy…
3.OBJEDNÁVKA
Objednávka
potvrzení objednávky
- vyhovuje-li nám nabídka, odešleme objednávku, která musí obsahovat:
· datum
· pořadové číslo
- objednávka = dopis nebo předtisk
- důležité je potvrzení objednávky
- formy: a, vrácení potvrzené kopie
b, dopis, musí obsahovat:
1)poděkování za objednávku
2)opakování /o druhu, jakosti, ceně…/
3)termín dodání
4)ubezpečení, že vše proběhne v pořádku
- jestliže prodávající nemá momentálně na skladě požadovaný druh - požádá zákazníka o prodlouženou dodací lhůtu, nebo zamítne objednávku
4.DODÁVKA
- podle objednávky se zboží připraví k odeslání - EXPEDICE
- DOPRAVA se uskutečňuje:
a) vlastním prostředkem (kupujícího nebo prodávajícího)
b) veřejným dopravcem (pošta, železnice, letadlo, autodoprava…)
-zpráva o zásilce se nazývá NÁVĚŠTÍ, které obsahuje:
a) oznámení, že zásilka byla vypravena určitým dopravním prostředkem a nebo, že je připravena k odebrání
b) popis zásilky
-pro kontrolu zásilky slouží:
-dodací list
-přepravní doklad
-nákladní list
-doklad o zaplacení:
1)faktura
2)paragon
- placení dodávek:
1)hotovosti
2)hotovostně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama